Spreuken

Merk / Brand : American Hero - Bag Ladies - Bradleys - Celestial Seasonings - Gala - Goodearth - Honest Tea - Lipton - Long Life - Salada - Scripture - Shotimaa - Sun Field - Yogi -

American Hero


Achtergrond informatie
Land van oorsprong Verenigde Staten
Website American Hero Tea
Opmerkingen

Alle American Hero teksten
2000 first Repsonders were injured in the attacks on 9/11 at the WTC
A happy life consists not in the absence but in the mastery of hardships Helen Keller
America was not built on fear. America was built on courage Harry S. Truman
American heroes across the entire country donated 36000 units of blood to NYC to aid 9/11 victims
I think there is one higher office than president and I would call that patriot Gary Hart
It is easy to take liberty for granted when you have never had it taken from you Unknown
Life's most persistent and most urgent question is "what are you doing for others" Martin Luther King Jr.
Patriotism means looking out for yourself by looking out for your country Calvin Coolidge
There will be no forgetting sept 11th. We will remember every rescuer who died in honor George W. Bush
Todd Beamer on hijacked Flight 93 said "Let's roll" as he and fellow passengers stormed the cockpit on 9;/11
You have within you the strength, tha patience and the passion to reach for the stars to change te world Harriet Tubman
Goto TOP

Bag Ladies


Achtergrond informatie
Land van oorsprong Verenigde Staten
Website
Opmerkingen

Alle BagLadies teksten
   A grown woman should not have to masquerade as a girl in order to remain in the land of the living
   After 40, a woman has to choose betweeen losing her figure or her face. My advice is to keep your face and stay sitting down
   Age is a number and mine is unlisted
   Age is something that doesn't matter, unless you are a cheese
   Growing older is an insult. It's like being smacked
   Growing oldis not for sissies
   Happy Birthday Girlfriend
   Only 20 more years until I can eat whatever I want
   Suddenly staying cool has a whole new meaning
   This is the "Birth'day of the rest of your life!
   Well behaved women rarely make history
   What exactly is a yuletide
   Twas the night before Xmas ….
   Last year i got past traumatic stress syndrome
   Another party, another pound
   All i want for xmas is the fourth of july
Goto TOP

Bradleys


Achtergrond informatie
Land van oorsprong Nederland
Website
Opmerkingen

Alle Bradleys spreuken (NL)
Ach duurt niet zelfs de vluchtige dauw langer dan het leven
Al te verstandige mensen vinden geen vrienden
Al het leven op deze wereld keert terug als stof
Als bliksemschichten lucht doorklieven dank ik : O haastig leven
Ach, gelijk de wolken drijven wij door geboorte en dood
Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid
Begrensd is het leven, onuitputelijk daarentegen de liefde
Bij iedere vrouw is een edel hart belangrijker dan uiterlijke schoonheid
De ijzeren grendel van den wilskracht houdft menig onheil buiten de deur
De prachtigste bloemen bloeien vaak in het verborgene
Domheid begint met eerlijkheid
Door tobben heeft nog nooit iemand iets van belang bereikt
De slechte wereld vaarwel zeggen en in het paradijs op een lotusbloem zitten, zo droomt degene die liefheeft
Degene die het pad der liefde bewandelt legt duizend meter af als ging het slechts om één
Dat verdragen wat met niet denkt te kunnen verdragen is pas werkelijk verdragen
Die aan het leven gehecht zijn, zullen sterven en die de dood verachten zullen leven
De lenteregen laat bijna alle dingen weer mooier worden
De schande is als een nerf in een boom die de tijd alleen maar groter maakt. In plaats van haar uit te wissen
De tijd erkennen, dat wil zeggen het verleden en het heden goed begrijpen
Draag niemand anders op wat je zelf kunt doen
De rijpe schoonheid bloeit op hoge leeftijd bij de terugblik
Een rustig gemoed is alles wat ik heb en dat voelt prettig aan
Een boom in een weide trekt meer de aandacht dan honderd bomen in een bos
Een moment van intens geluk verlengt het leven met duizend jaar
Een mooie vrouw is als een bijl in het leven
Geen weg is lang als men een vriend aan zijn zijde weet
Het is gemakkelijk te sterven, moeilijk is het echter te leven
Het waardevolste is grootheid van geest het belangrijkste anderen niet tegen te spreken
Hoe langer men leeft hoe meer redenen ontstaan om zich te schamen
Het leven is een bron gevuld met het zuiverste water. Je dorst wordt gelest zodra je weet hoe je eruit kunt drinken
Het verstand treed terug als de domheid voorbijkomt
In de maneschijn bruist het van leven en dood.
Je ware aard tonen is een daad van groot vertrouwen
Lopp een straatje om als je haast hebt
Lachen heeft nog niemand schade berokkend
Laat gisteren en morgen de grootheid van het nu niet in de weg staan
Menselijkheid dat wil zeggen mens zijn is de deugd van het hart
Niet in het lichaam maar in de ziel ligt het karakter van de mens
Niet van steen en niet van hout is het mensenhart
Niets is erbarmelijker niets onbeduidener dan de mens
Niets te weten dat is gelukzaligheid
Niets ter wereld is dwazer dan liefde
Onverschilligheid is de mildste vorm van tolerantie
Slechts hij die zijn zwakheden kent is in staat de zwakheden van zijn naaste te billijken
Slecht door lijden en verdriet doen wij de wijsheid op die men niet uit boeken leert
Volg je arbeid en laat je er niet door achtervolgen
Veroordeel nooit anderen maar zie er op toe dat je eigen waarde niet te gering is
Volharding; vastberadenheid; wie daaraan vasthoud, heeft niets anders nodig
Wie naar het goede streeft raakt nooit uitgeleerd hij blijft altijd een leerling
Wie is wijs? Je bent wijs als je wijsheid in de anderen herkent
Wanneer men de gaven van de hemel van de hand wijst, wordt men door de hel beloond
Wanneer men maar lang genoeg wacht wordt het het mooiste weer
Wie smorgens werd geboren is savonds al heengegaan. Zo is het leven een dansende zeepbel
Wanneer iemand je beledigd dan heb je hem niet genoeg liefgehad
Woorden die de waarheid bevatten zijn zelden aangenaam
Wanneer men iets met heel zijn hart doet, heeft men geen helpers nodig
Zonder vrouwen wordt het dag noch nacht
Zelfs een weg van duizend mijl begint met een enkele stap
Alle Bradleys spreuken (UK)
         Marry a chicken, follow a chicken. Marry a dog, follow a dog
         A journey of a thousand miles begins with a single step
         Don't build a new ship out of old wood
         Good deeds are like stars in the sky and the moon
         A wife who ate coarse meals with you is never driven away from home
         If you neglect your art for one day it will neglect you for two
Goto TOP

Honest Tea

Front:
Back :

Achtergrond informatie
Land van oorsprong
Website
Opmerkingen

Alle Honest Tea spreuken
      An undefined problem has an infinite number of solutions Robert A. Humphrey
      Consistency is the last resort of the unimaginative Oscar Wilde
      Even if i Knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree MLK Jr.
      Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grew up Pablo Picasso
      Examine what is said, not who speaks Arabian proverb
      Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes Mahatma Gandhi
      Grow old along with me, the best is yet to be Robert Browning
      Honest Tea is the best Paula C.
      Honesty pays, but it doesn't seem to pay enough to suit some people F.M. Hubbard
      If it werent for electricity, we'd all be watching television by candlelight George Gobol
      If you're going through hell,keep going Winston Churchill
      If your parents never had children, chances are you won't either Dick Cavett
      In politics, if you want anything sais, ask a man; if you want anything done, ask a woman Margaret Thatcher
      It is never too late to be what you might have been George Eliot
      It is not the mountain we conquer, but ourselves Sir Edmund Hillary
      Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards Soren Kierkegaard
      Never hope more than you work Rita Mae Brown
      Never lend your car to anyone to whom you have given birth Erma Bombeck
      No legacy is so rich as honesty William Shakespeare
      Not all those who wander are lost J.R.R. Tolkien
      Nothing will ever be attempted if all possible objections must first be overcome Samuel Johnson
      Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read Grouche Marx
      Reality is merely an illusion, albeit avery persistent one Albert Einstein
      Some say the glass is half empty, some say the glass is half full, I say, are you going to drink that Lisa Claymen
      Sometimes every day is a long week Seth Goldman
      The future ain't what is used to be Yogi Berra
      The longer I live, the more beautiful lief becomes Frank Lloyd Wright
      The most wasted of all days is one withuot laughter e.e. cummings
      The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today FDR
      The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age Lucille Ball
      The way I see it if you want the rainbow, you gotta be willing to put up with the rain Dolly Parton
      There is more stupidity than hydrogen in the universe and it has a longer shelf life Frank Zappa
      There is no limit to what can be accomplished if it doesn't matter who gets the credit Ralph Waldo Emerson
      Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana Groucho Marx
      Vitality shows in not only the ability to persist, but in the ability to start over F. Scott Fitzgerald
      Water can both sustain and engulf a ship Confucius
      We can do no great things; only small things with great love Mother Teresa
      When you come to a fork in the road…take it Yogi Berra
      You can pretend to be serious; you can't pretend to be witty Sacha Guitry
      You don't stop laughing because you grow old. You grow old because you stop laughing Michael Pritchard
Goto TOP

Long Life

Front:
Back :

Achtergrond informatie
Land van oorsprong Verenigde Staten
Website www.long-life.com
Opmerkingen

Alle Long Life Teas spreuken (deel I)
         A handful of patience is worth more than a bushel of brains
         A journey of a thousand miles begins with a single step
         A merry heart doeth good like a medicine
         A single arrow is easily broken, but not ten in a bundle
         Above all, be true to yourself
         All your hard work will soon pay off
         An adventure awaits you that will change your life
         Answer just what your heart prompts you
         Be guided by your common sense
         Books and friends should be few and good
         By Putting others first, you will always win
         Children are our most prized posession
         Every Tale can be told in a different way
         Expectation is the fool's income
         Friendship is a plant we must often water
         Get your mind set…. Confidence will lead you on
         Good Health is above wealth
         Good judgement comes from experience. Experience comes from bad judgement
         Great thoughts come from the heart
         Hapiness is not something to pursue. It is something we need to let happen
         Hours once lost cannot be regained
         Humor heals the soul
         I dream a thousand new paths …. I woke and walked my old one
         If it is to be, it is up to me
         If you believe you can achieve, you will succeed
         If you don't stand for something, you'll fail for anything
         If you hide your feelings you may forget that you have them
         If your mind and heart are true, the world is good
         In art, as in love, instinct is enough
         Independence we often fight for; freedom we have to live
         It takes courage to admit fault
         Keep smiling it makes the world wonder what you're up to
         Laughter lives within freedom
         Let the flowers pick you
         Long Life is in store for you
         Love is a thing that sharpens all our wits
         Many receive advice, but few take it
         Marriage is a lotery
         Marriage must be renewed everyday
         Nature, time & patience are the three great physicians
         Never trouble trouble till trouble troubles you
         Now is the time to try something new
         One cannot learn to swim in a field
         One who grabs too much may lose it all
         Patience is bitter, but its fruit is sweet
         Poetry is the mirror of the soul
         Send help I am stuck in a tea factory
         Ten people ten opinions
         Ten people, ten minds
         The Best things are not for sale
         The days are long but the years are short
         The door of virtue is heavy and hard to push
         The duck who flies upside down will quack up
         The fool in a hurry drinks his tea with a fork
         The heart is wiser than the intellect
         There are no mistakes only lessons
         There is no tree that the wind does not reach
         Time is fleeting, never waste it
         Time is of the essence
         To teach is to learn twice over
         Trust your intuitons
         We are only caretakers of the earth
         When all else fails, look up!
         When both feet are planted firmly, nothing can shake you
         When you act on your own choices, you define your own future
         Wisdom comes from showing up for life!
         You cannot open a book without learning something
         You have style and panache
         You must first believe in yourself before others will bellieve in you
Goto TOP

Alle Long Life Teas spreuken (deel II)
         An enemy will agree, but a friend will argue
         Be kind to unkind people; they need it the most
         Each day provides its own gifts
         Experience Teaches
         Great thoughts come from the heart
         He that plants trees loves others
         It is not knowing that is difficult, but the doing
         Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous
         Live and drink Long Life and prosper
         Never lose the ability to find beauty in ordinary things
         The fall of a leaf is a whisper to the living
         The philisophy of one century is the common sense of the next
         Try to reason about love and you will lose your reaseon
Goto TOP


Scripture

Front:
Back :

Achtergrond informatie
Land van oorsprong Verenigde Staten
Website
Opmerkingen
Alle Scripture teksten - Carton
All things work together for goof to them that love God Romans 8:28
And be kind to one another; tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you Ephesians 4:32
And let us run with patience the race that is before us Hebrews 12:1
But seek ye first the kingdom of God, and his righeousness, and all these things shall be added untoyou Matthew 6:33
But they that wait upon the Lord shall renew their strength Isaiah 40:31
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest Matthew 11:28
Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go Joshua 1:9
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good Romans 12:21
For I know the plans for you … plans to give you hope and a future Jeremiah 29:11
For my thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways said the Lord Isaiah 55:8
God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear Corinthians I 10:13
Greater is He that is in you than he that is in the world John 4:4
He gives strength to the weary and increases the power of the weak Isaiah 40:28
Hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life Proverbs 13:12
I am the Alpha, the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End Revelation 22:13
I can do all things through Christ which strengtheneth me Philippians 4:13
If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all Isaiah 7:9
In the world you will have tribulation; but be a good cheer, I have overcome the world John 16:33
It is better to be criticized by a wise man than to be praised by a fool Ecclesiastes 7:5
Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever Hebrews 13:9
Knowing this, that the trying of your faith worketh patience James 1:3
Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven Matthew 5:16
People may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives Proverbs 16:2
Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it Ephesians 2:9
So do not fear for I am with you; do not be dismayed, for I am your God Isaiah 41:10
So that we may boldy say, The Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me Hebrews 13:6
The thinghs which are impossible with men are possible with God Luke 18:27
There is now no condemnation awaiting those who belong to Christ Jesus Romans 8:1
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation Corinhtians II 5:17
They look everywhere except to heaven to the mosy high God Hosea 7:16
Try to live in peace with everyone; work hard at it Psalm 34:14
What I have said that will I bring about; what I have planned, that will I do Isaiah 46:11
Yes, every man is a fool who gets rich on earth but not in heaven Luke 12:21
Alle Scripture teksten - Double Paper
Lord let your constant love surround us, for our hopes are in You alone Psalms 33:22 TLB
Sorrow is better than laughter, for sadness has a refining influence on us Eccles 7:3 TLB
God is our protection and our strenght. He always helps in times of trouble Psalms 46:1 NIV
Deligth thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thy heart Psalms 37:4 KJV
The quiet words of a wise man are better than the shout of a king of fools Eccles 9:17 TLB
Weeping may endure for the night but joy cometh in the morning Psalm 30:5
All things work together for good to them that love God Romans 8:28
But all who listen to me shall live in peace and safety, unafraid Proverbs 1:33 KJV
He is a rewarder of them that diligently seek Him Hebrews 11:6 KJV
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good Romans 12:21 NIV
Goto TOP

Sunfield

Front:
Back :

Achtergrond informatie
Land van oorsprong Polen
Website
Opmerkingen
Alle Sun Field spreuken
Ambicja siegamy wyzej nieba ale los nasz jest ciensy od papieru
Badzcie surowi dla siebie samych. Pobtazliwi dla innych, a nie bedziecie mieli wrogow
Bez odwagi nie zostaniesz dowodca
Blad lezy w pospiechu
Charakter czlowieka jest jego przeznaczaniem
Chcesz byc spokojny, badz gluchy
Chcesz ocenic czlowieka, pozwol mu rozkazywac
Chleb szczescia posmarowany jest mastem z obu stron
Chodz droga niedaleka, nie dojdziesz, jesli do celu nie zmierzasz
Czego oczy nie widza o to serce nie boli, czego uszy nie stysza, to ich nie oburza
Czytaj jak najwiecej, mow jak najmniej
Dopiero ze szczytu gory mozna ocenic rozlegtosc rowniny
Gdy nie masz nic do ofiarowania ofiaruj usmiech
Im dalej idziesz, tym mniej wiesz
Im wiecej wiesz, tym wiecej masz szczescia
Inwestycje okaza sie udane i szybko sie zwroca
Jesli rozrzucasz ciernie, nie chodz bez butow
Jesli sie nikogo o nic nie prosi wszyscy wydaja sie uczynni
Jesli trud nie zamienia sie w korzysc traci sens
Kazdy cztowiek ma przed swymi drzwiami kawatek nieba
Kazdy krok zostawia slad, pracuj wytrwale, a osiagniesz postepy
Kto sie wspina na palca nie stoi pewnie
Kto szuka przyjaciela bez wad, zostanie bez przyjaciela
Kto wie, nie mowi, kto zas mowi, ten nie wie
Madrosc zycia polega na tym aby wylaczyc rzeczy nieistotne
Najwspanialsza pamiec jest slabsza niz najlabszy atrament
Nie mozesz zatrzymac zadnego dnia ale mozesz go stracic
Nie osiagniesz umiejetnosci bez cwiczen
Nie sadz, ze radosc lub ztosc sa dzietem przypadku
Niebo nigdy nie zamyka wszystkich drzwi
Niepokoj wiedzie ku slawie, zadowolenie ku klesce
Niewiedza nie oznacza glupoty podobnie jak ciemnosc slepoty
Nigdy nie mozna przewidziec rano, co sie stanie wieczorem
Nigdy nie trzeba miec tyle rozumu, jak wledy gdy sie ma do czynienia z glupcem
Piekna kobiete wychowuje jedna rodzina a sto rodzin ja pozada
Po smiechu nastepuje placz po radosci smutek
Radowanie sie z niczego to prawdziwa radosc
Rusz sie i przebudz swoje szczescie
Spokojna odpowiesz przepedza gniew
Szczescie to nie co posiadasz lexcz to czym potrafisz sie cisszyc
Tylko oczyma drugich mozemy dostrzec wlasne bledy
Wchodzac mysl o powricie, a wychodzic bedziesz cato
Wieku nie starczy na budowanie, zeby zburzyc jeden dzien wystarczy
Wszyscy ludzie sa madrzy: jedni przedtem, inni potem
Zycie cztowieka jest dziennikiem, w ktorym powinien zapisywac tylko dobre czyny
Zycie ludzkie jest jak kon mijajacy nas w galopie
Zycie nie jest czyms co znadjdujesz, ale czyms co tworzysz
Goto TOP