Bradleys

Theelabels : Spreuken - Double Paper - Kleine labels - Kartonnen labels - Diversen -

Merk Informatie

Achtergrond informatie
Land van oorsprong
Website
Opmerkingen

Bekende Logos
Oud logo OUD LOGO
Huidige

Spreuken

Front:
Back :
Alle Bradleys spreuken (NL)
         Ach duurt niet zelfs de vluchtige dauw langer dan het leven
         Al het leven op deze wereld keert terug als stof
         Al te verstandige mensen vinden geen vrienden
         Als bliksemschichten lucht doorklieven dank ik : O haastig leven
         Ach, gelijk de wolken drijven wij door geboorte en dood
         Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid
         Begrensd is het leven, onuitputelijk daarentegen de liefde
         Bij iedere vrouw is een edel hart belangrijker dan uiterlijke schoonheid
         De ijzeren grendel van den wilskracht houdft menig onheil buiten de deur
         De prachtigste bloemen bloeien vaak in het verborgene
         Domheid begint met eerlijkheid
         Door tobben heeft nog nooit iemand iets van belang bereikt
         De slechte wereld vaarwel zeggen en in het paradijs op een lotusbloem zitten, zo droomt degene die liefheeft
         Degene die het pad der liefde bewandelt legt duizend meter af als ging het slechts om één
         Dat verdragen wat met niet denkt te kunnen verdragen is pas werkelijk verdragen
         Die aan het leven gehecht zijn, zullen sterven en die de dood verachten zullen leven
         De lenteregen laat bijna alle dingen weer mooier worden
         De schande is als een nerf in een boom die de tijd alleen maar groter maakt. In plaats van haar uit te wissen
         De tijd erkennen, dat wil zeggen het verleden en het heden goed begrijpen
         Draag niemand anders op wat je zelf kunt doen
         De rijpe schoonheid bloeit op hoge leeftijd bij de terugblik
         Een rustig gemoed is alles wat ik heb en dat voelt prettig aan
         Een boom in een weide trekt meer de aandacht dan honderd bomen in een bos
         Een moment van intens geluk verlengt het leven met duizend jaar
         Een mooie vrouw is als een bijl in het leven
         Geen weg is lang als men een vriend aan zijn zijde weet
         Het is gemakkelijk te sterven, moeilijk is het echter te leven
         Het waardevolste is grootheid van geest het belangrijkste anderen niet tegen te spreken
         Hoe langer men leeft hoe meer redenen ontstaan om zich te schamen
         Het leven is een bron gevuld met het zuiverste water. Je dorst wordt gelest zodra je weet hoe je eruit kunt drinken
         Het verstand treed terug als de domheid voorbijkomt
         Het is juist de verantwoordelijkheid die de wereld de moeite van het leven waard maakt
         In de maneschijn bruist het van leven en dood.
         Je ware aard tonen is een daad van groot vertrouwen
         Lopp een straatje om als je haast hebt
         Lachen heeft nog niemand schade berokkend
         Laat gisteren en morgen de grootheid van het nu niet in de weg staan
         Menselijkheid dat wil zeggen mens zijn is de deugd van het hart
         Niet in het lichaam maar in de ziel ligt het karakter van de mens
         Niet van steen en niet van hout is het mensenhart
         Niets is erbarmelijker niets onbeduidener dan de mens
         Niets te weten dat is gelukzaligheid
         Niets ter wereld is dwazer dan de liefde
         Onverschilligheid is de mildste vorm van tolerantie
         Slechts hij die zijn zwakheden kent is in staat de zwakheden van zijn naaste te billijken
         Slecht door lijden en verdriet doen wij de wijsheid op die men niet uit boeken leert
         Volg je arbeid en laat je er niet door achtervolgen
         Veroordeel nooit anderen maar zie er op toe dat je eigen waarde niet te gering is
         Volharding; vastberadenheid; wie daaraan vasthoud, heeft niets anders nodig
         Wie naar het goede streeft raakt nooit uitgeleerd hij blijft altijd een leerling
         Wie is wijs? Je bent wijs als je wijsheid in de anderen herkent
         Wanneer men de gaven van de hemel van de hand wijst, wordt men door de hel beloond
         Wanneer men maar lang genoeg wacht wordt het het mooiste weer
         Wie smorgens werd geboren is savonds al heengegaan. Zo is het leven een dansende zeepbel
         Wanneer iemand je beledigd dan heb je hem niet genoeg liefgehad
         Woorden die de waarheid bevatten zijn zelden aangenaam
         Wanneer men iets met heel zijn hart doet, heeft men geen helpers nodig
         Zonder vrouwen wordt het dag noch nacht
         Zelfs een weg van duizend mijl begint met een enkele stap
         A journey of a thousand miles begins with a single step
         A wife who ate coarse meals with you is never driven away from home
         Don't build a new ship out of old wood
         Good deeds are like stars in the sky and the moon
         If you neglect your art for one day it will neglect you for two
         Marry a chicken, follow a chicken. Marry a dog, follow a dog
         To conquer oneself is a greater victory than to cnoquer thousands in a battle
Goto TOP

Double Paper

Front:
Back :
Goto TOP

Kleine labels

Front:
Back :
Goto TOP

Kartonnen labels

Front:
Back :
Goto TOP

Diversen

Front:
Back :
Goto TOP