Spreuken

Merk / Brand : Bradleys - Celestial Seasonings - Gala - Goodearth - Honest Tea - Long Life - Salada - Yogi -

Gala Spreuken

Gala Wit: Spreuken: Gala Groen:

Achtergrond informatie
Land van oorsprong Nederland
Website
Opmerkingen Alle spreuken zijn er met zowel een witte als met een groene achterkant van het label. De nummers per spreuk zijn aan elkaar gelijk

Alle Gala spreuken
. Joker .
101 Door het hek waardoor de achterdocht binnenkomt gaat de liefde heen Engels Spreekwoord
102 Wantrouw uw wantrouwen, het bedriegt u vaker dan men u zal bedriegen Comtesse Diane
103 Het is moeilijk iemand zo te achten als hij geacht zou willen worden Vauvenargues
104 Bewondering: de beleefde erkenning dat een ander op ons lijkt Ambrose Bierce
105 De bewondering van veel mensen begint, waar hun begrip ophoudt Fliegende Blatter
106 Een dwaas vindt altjid een nog grotere dwaas die hem bewondert Nicolas Boileau
107 Wie door niemand bewonderd wordt, bewondert zelden een ander Mme. D'arconville
108 Men bewondert altijd het werk, waarin men zijn eigen gedachten terugvindt Mme. N. de Saussure
109 De achting van onze tijdgenoten is een reeeler geluk dan de bewondering van het nagegeslacht Napoleon Bonaparte
110 Wanneer je wilt dat men je op waarde schat, ga dan dood of op reis Perzich spreekwoord
111 Afgunst is de meest oprechte vorm van vleierij John C. Collins
112 Een ambtenaar is iemand die voor elke oplossing een moeilijkheid heeft A.E.W. Thomas
113 Mijn vader heeft me werken geleerd, hij heeft me niet geleerd het ook prettig te vinden Abraham Lincoln
114 Een heleboel mensen zouden een boel slaap te kort komen als ze overdag niet naar kantoor hoefden Jean de Boisson
115 Wij beschouwen slechts hen als mensen met gezond verstand, die onze mening zijn toegedaan La Rochefoucauld
116 Alleen de doden en dwazen veranderen nooit van mening Oliver W. Holmes
117 Een oordeel kan weerlegd worden, een vooroordeel nooit Marie van Ebner-Eschenbach
118 Ervaring is een kam, die de natuur aan de mensen geeft wanneer zij kaal geworden zijn Oosters spreekwoord
119 Wie zijn buik vol eet, graaft zijn graf met zijn tanden Turks spreekwoord
120 Veel wijsheid ligt in korte woorden besloten Sophocles
121 Al draeght den aep een gouden ringh, Soo is het doch een leelick dingh Jacob Cats
122 Domoren: mensen die anders denken dan jijzelf Gustave Flaubert
123 Het is onmogelijk om de mensen hun domheid te doen inzien, want daar is verstand voor nodig Jeremy Taylor
124 Ik heb liever mijn domheid dan de kennis van een ander, omdat ik er zoveel meer van bezit Mark Twain
125 Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten Edward Bulwer-Lytton
126 Eenzaamheid is voor de geest, wat dieet is voor het lichaam Vauvenargues
127 Wie een brood steelt, komt in de gevangenis, wie een kroon steelt, in de geschiedenisboeken Baer-Oberdorf
128 Onze eiegn gebreken ergeren ons het meest bij anderen Peter Sirius
129 Een intelligent man begaat geen kleine flaters Goethe
130 Wie geen fouten maakt, maakt gewoonlijk niets Edward J. Phelps
131 Heb geduld: alle ginden zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden Perzich spreekwoord
132 Drie mensen kunnen een geheim bewaren wanneer twee van hen dood zijn Benjamin Franklin
133 Maak geen deur open die ge niet weer op slot kunt doen Perzich spreekwoord
134 Al wat in't bedde wordt besproken, dient met de lakens toegeloken Jacob Cats
135 Om geloofd te worden, hoeft men slechts de waarheid ongelooflijk te maken Napoleon Bonaparte
136 Een mens zal nooit dat deel van zijn religie laten varen waarvan hij gemak heeft A.A. Horn
137 Geluk alleen maakt niet gelukkig J. Greshoff
138 Slechts weinigen denken, maar toch houdt iedereen er meningen op na George Berkeley
139 Ik heb een zo helder verstand, dat men de modder op de bodem kan zien liggen Eric van der Steen
140 Het geweten heeft altijd gelijk, want het spreekt slechts dan, wanneer het gelijk heeft Amiel
141 Er zijn geen mensen die zoveel kwaad doen als zij die altijd goed willen zijn Mandell Creighton
142 Het kwade dat de mens doet overleeft hem. Het goede gaat vaak mee in't graf William Shakespeare
143 Men magh geen quat met schijn van goet verbloemen Joost v.d. Vondel
144 Adam heeft van de appel gegeten, en wij hebben er nog kiespijn van Hongaars spreekwoord
145 Men moet niets overijld doen; zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen Napoleon Bonaparte
146 Het menselijk hart is een kerkhof van begraven verwachtingen Peter Sirius
147 Iedere genezen zieke houdt zich voor een dokter Iers spreekwoord
148 Wanneer men wil genezen, is men reeds half gezond Seneca
149 Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal Martialis
150 Iedereen kan geschiedenis maken; alleen een groot man kan ze schrijven Oscar Wilde
151 Wie zichzelf hoog stelt, mag anderen niet gering achten Goethe
152 Wie op zijn tenen staat, zal niet lang overeind blijven Lao - Tse
153 De hoop is een voorschot op toekomstig geluk Rivarol
154 Aan menig mens is niets zo ecth als zijn masker Baer-Oberdorf
155 Humor: de glimlach van iemand die weet hoe weinig er te lachen valt Julien de Valckenaere
156 Alles is grappig zolang het iemand anders overkomt Will Rogers
157 Trouw, of trouw niet; in beide gevallen zult ge er spijt van hebben Socrates
158 Een vrijgezel is iemand die van jagen houdt. Maar het wild niet opeet Anoniem
159 Het huwelijk is een keten, waarnaar vele meisjes smachtend verlangen om eindelijk vrij te zijn Otto Weiss
160 Waar er twee trouwen hebben er twee schuld Alexander Pola
161 Alle generaliseringen zijn gevaarlijk, zelfs deze Alexandre Dumas fils
162 De molenaar denkt dat het graan alleen groeit om zijn molen te doen draaien Goethe
163 Ik ga altijd recht door zee, maar ik verander dikwijls van zee Armand Salacrou
164 Voor zijn hond is iedere man een Napoleon; vandaar dat honden altijd zo populair zijn geweest Aldous Huxley
165 Er is veel meer geleerdheid dan kennis op de wereld Engels spreekwoord
166 Een Sweert, een peert, een schone vrou Leent niemand uyt als met berou Jacob Cats
167 Wat geeft het, of iemand knap is, als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen Plato
168 De vrees, onwetend te schijnen vormt de grootste hinderpaal om op te houden het te zijn Mme. D'arconville
169 Geen vraag is zo moeilijk te beantwoorden als die waarop het antwoord voor de hand ligt George Bernard Shaw
170 Wie niemand zoekt, wordt zelden gevonden Pestalozzi
171 "Wees u zelf" zei ik tot iemand. Maar hij kon niet; hij was niemand P.A. de Genestet
172 Wij verbazen ons te veel over de onwetendheid van anderen en niet genoeg over die van onszelf Valtour
173 God kon niet overal zijn en daarom heeft hij moeders geschapen Joods spreekwoord
174 Wie de neus van het kind afveegt, kust de want van de moeder George Herbert
175 Hoezeer een rivier zich oko voort mag kronkelen, uiteindelijk bereikt zij toch de zee Spreekwoord uit India
176 De haan maakt meer lawaai dan de kip die het ei legt Joel Chandler Harris
177 Het is de taak van de criticus de kunst te beschermen tegen de kunstenaars J. Greshoff
178 Sommige kunstenaars worden postuum geboren Friedrich Nietzsche
179 Velen kussen de hand die ze het liefst afgehouwen zouden zien George Herbert
180 De meest verspilde dag van alle is die waarop wij niet gelachen hebben Nicolas Chamfort
181 Er zijn mensen die lachen om hun mooie tanden te tonen en die wenen om hun goede hart te laten zien Joseph Roux
182 Doe niet geleerd, wees wijzer Kees
183 Als Adam weer op aarde kwam zouden de oude moppen het enige zijn wat hij zou herkennen Lord Thomas Dewar
184 Niet alleen Engeland, doch iedere Engelsman is een eiland Novalis
185 Spreek nooit kwaad van uzelf; dat zullen uw vrienden wel voor u doen Charles M. de Talleyrand
186 Wat de mensen u het minst snel vergeven, is het kwaad dat zij van u gezegd hebben Andre Maurois
187 Wij lasteren gewoonlijk meer uit ijdelheid dan uit kwaadaardigheid La Rochefoucauld
188 Ontreinig de beek niet, die uw dorst gelest heeft; belaster de vrouw niet die zich door u liet kussen Pythagoras
189 Een parelduiker vreest de modder niet Multatuli
190 Het enige wat men met liegen bereikt, is niet geloofd te worden als men de waarheid spreekt Aristoteles
191 Wie niet kan liegen weet niet waar de waarheid is Friedrich Nietzsche
192 Al is de leugen wondersnel, de waerheyt achterhaelt se wel Jacob Cats
193 Ik heb nog nooit gehoord van iemand die ophouden wil met leven vanwege de kosten Kin Hubbard
194 De wereld is een menagerie waarin men verzuimd heeft de wolven en de lammeren te scheiden Prinses Karadja
195 Leef elke dat alsof het uw eerste en uw laatste ware Gerhart Hauptmann
196 Beter bemind en niet gekregen, dan in't geheel niet liefgehad Alfred Tennyson
197 Wanneer een domkop ons prjist, is hij in onze ogen niet zo dom meer Emanuel Wertheimer
198 Wanneer een domkop ons prjist, is hij in onze ogen niet zo dom meer Emanuel Wertheimer
198 Wie iedereen prijst, prijst niemand Samuel Johnson
199 Niemand kent het gewicht van de last waaronder een ander gebukt gaat George Herbert
200 De mens is een wild dier dat zichzelf getemd heeft Pierre Reverdy
201 In hun natuur zijn alle mensen gelijk, het zijn hun gewoonten, die de verschillen maken Confucius
202 Wie kent een nog edeler mens dan zichzelf Emanuel Wertheimer
203 Alleen zij die geen schaamte kennen, zouden zich moeten schamen Blaise Pascal
204 Er zijn mensen , die ook hun innerlijk kleden zoals de mode dat eist Berthold Auerbach
205 Hoge hakken zijn uitgevonden door een vrouw die op haar voorhoofd gekust was Christopher Morley
206 Men moet een man niet naar zijn kleren beoordelen, maar naar de kleren van zijn vrouw Lord Dewar
207 De lafaard sterft herhaald';lijk, eer hij sterft; de dappere smaakt de dood niet meer dan eens William Shakespeare
208 Niemand verdwaalt ooit op een rechte weg Goethe
209 Er is maar een moraal zoals er maar een meetkunde is Voltaire
210 Weinig dingen zijn zo immoreel als de moraal van sommige mensen Jean de Boisson
211 Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten Gustav Mahler
212 Componeren is enkel een wijsje onthouden waaraan nog niemand anders gedacht heeft Robert Schumann
213 Het lied dat wij met ons oor horen, is alleen het lied dat in ons hart gezongen wordt Ouida
214 Wat zegt een naam? Dat wat een roos genoemd wordt, geurd'even lieflijk als zij anders heette William Shakespeare
215 De enige manier om de mansen te dwingen geod van ons te spreken is het te doen Voltaire
216 De stilte der natuur heeft veel geluiden Henriette R. Holst
217 Nieuwsgierigheid is de dochter der jaloezie Moliere
218 Velen hebben hun noodlot gevonden terwijl zij het trachtten te ontlopen Seneca
219 Oorlog is het ergste niet. Het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maakt Rene de Clercq
220 Om nieuwe ideeen te herkennen moet men er eerst oude op na houden Jean de Boisson
221 De originele mens merkt op, wat de gewone mens slechts ziet Emanuel Wertheimer
222 Maakt uw deur niet groter dan uw huis Engels spreekwoord
223 Een pessimist is een optimist met levenservaring Anoniem
224 Niets maakt sneller oud dan de voortdurende gedachte dat men oud wordt Georg C. Lichtenberg
225 De meeste mensen die vroeg oud worden, zjin het altijd geweest C.L. Schleich
226 Er wordt menig goed wijsje gespeeld op een oude viool Samuel Butler
227 Plicht is datgene wat men van anderen verwacht Oscar Wilde
228 Er is geen enkele plicht die we zozeer onderschatten als de plciht gelukkig te zijn Robert L. Stevenson
229 Een gedicht moet niet betekenen, maar zijn Archibald MacLeish
230 Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts zeer wienig politici Jean de Boisson
231 Goede raad is duur Nederlands spreekwoord
232 Men heeft iemand nog niet overtuigd wanneer men hem het zwijgen heeft opgelegd John Marley
233 Ergens geweest te zijn maakt menigeen gelukkiger dan er te zijn Peter Sirius
234 De grootste rijkdom heeft hij, die arm is aan begeerten Seneca
235 De grootste meesterwerken waren eenmaal slechts klodders verf op een palet Henry S. Haskins
236 Alles heeft zijn schoonheid maar niet iedereen ziet haar Confucius
237 Slapen is geen geringen kunst; men moet er een hele dag voor wakker blijven Friedrich Nietzsche
238 De aandeelhouder wint Wim Kan
239 De grootste moeilijkheden liggen daar, waar wij ze niet zoeken Goethe
240 Pas op de dubbeltjes, dan passen de guldens wel op zochzelf William Lowndes
241 Mijn smaak is allereenvoudigst. Ik ben altijd tevreden met het beste Oscar Wilde
242 Er zijn mensen die men niet doeltreffender bespottenkan dan ze ernstig te nemen Ernst Hohenemser
243 Men hoeft niet te zeggen wat men meent, asl men maar meent wat men zegt Koos J. Versteeg
244 Laat uwe woorden weinig zijn Prediker
245 De enige manier waarop je sommige mensen kunt amuseren is door naar ze te luisteren Kin Hubbard
246 Ik geloof in de macht van het zwijgen - een thema waarover ik urenlang zou kunnen spreken George B. Shaw
247 Mensen die niets te zeggen hebben zijn nooit om een praatje verlegen Josh Billings
248 Zij die weten, spreken niet, zij die spreken, weten niet Lao - Tse
249 Niemand is tevreden over zijn lot, maar iedereen is tevreden over zichzelf Paul Brulat
250 Door het ook van een naald kan men de hemel zien Japans spreekwoord
251 Niet alle toneelspelers bevinden zich in de schouwburg Frans spreekwoord
252 Zij die ongelijk hebben maken zich boos Napoleon Bonaparte
253 Klaag niet omwat gij niet verhelpen kunt, Poog te verhelpen wat u klagen doet William Shakespeare
254 Vaak put men de meeste troost uit het ongeluk van anderen Jean de Boisson
255 Niemand neemt meer besluiten dan de besluiteloze Sylvain van der Weyer
256 Niets meer waard dan de dag van vandaag Goethe
257 Voroteken: een teken dat er iets gebeuren zal als er niets gebeurt Ambrose Bierce
258 Niets is zo mooi als een sleutel zolang met niet weet wat men ermee openen kan Maurice Maeterlinck
259 Wat van verre komt gevlogen, wort hier wonderlyck onthaelt Joost v.d. Vondel
260 Men kan gemakkelijker een vrijand vergeven dan een vriend Mme. Deluzy
261 Vergeten is een onwillekeurig vergeven Comtesse Diane
262 Een vervelend mens: iemand die praatals je wilt dat hij luisters Ambrose Bierce
263 Alle mensen zijn vervelend, behalev wanneer we hen nodig hebben Oliver W. Holmes
264 Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak Anoniem
265 De enige wijze om een vriend te hebben is er een te zijn Ralph W. Emerson
266 De mens vreest het meest het lijden dat hij vreest Nederlands gezegde
267 Men vleit degenen die men vreest Anton Tsjechow
268 Ware vreugde is een ernstige zaak Seneca
269 Indien ge vreugd wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen Pythagoras
270 De beste spiegel is een oude vriend George Herbert
271 De vrije mens kan gevangene zijn maar geen slaaf Amyot
272 Liever een vijandschap uit een stuk dan een gelijmde vriendschap Friedrich Nietzsche
273 De warheid is een illusie en de illusie is een waarheid Remy de Goumont
274 Als de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden Mark Twain
275 Hoe schaars de waarheid ook is, het aanbod heeft toch altijd de vraag overtroffen Josh Billings
276 De wanhoop heeft menige veldslag gewonnen Voltaire
277 Wie anderen overwint is sterk. Wie zichzelf overwint is machtig Lao - Tse
278 Als men tact heeft,merkt niemand het; als men het niet heeft; merkt iedereen het Anoniem
279 Toegeven aan iemand die ongelijk heeft, is tweemaal gelijk hebben John Petit-Senn
280 Etiquette is de kunst om met gesloten mond te geeuwen Anoniem
281 Wie met een dronken man twist, beledigt een afwezige Publilius Syrus
282 Er verdrinken meer mensen in een klein glaasje dan in de grote oceaan Jean Paul
283 De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen drinkers weten waarom Simon Carmiggelt
284 Elke dag dronken zijn is ook een geregeld leven Anoniem
285 Whisky is slecht voor een mens - vooral slechte whisky Schots spreekwoord
286 Het begin der wijsbegeerte is de verwondering Plato
287 De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan Lao - Tse
288 Onze ijdelheid doet ons veel begrijpen waar ons verstand niet bij kan Jean de Boisson
289 Wat de ijdelheid van anderen voor ons onutistaanbaar maakt is dat zij de onze kwetst La Rochefoucauld
290 Geen mensen zijn zo leeg als zij die vol zijn van zichzelf Mabere
291 Wie alleen voor zichzelf leeft, leeft voor niemand Francis Quarles
292 We praten weinig, als we niet over onszelf rpaten William Hazlitt
293 Egoist: ordinair iemand, die meer belangstelling heeft voor zichzelf dan voor mij Ambrose Bierce
294 Wat een deel van je is, kun je niet kwijtraken, ook al goo je het weg Goethe
295 Wij schrikken over onze eigen zonden, wanneer wij ze bij anderen aanschouwen Goethe
Goto TOP